Rohkete võimalustega maakool

märts 6, 2017 in meie kool

 

Suure-Jaani Gümnaasium on omanäoline kool, mille on seesuguseks kujundanud pikkade aastate vältel selles asutuses õppinud inimesed. Igaaastaste pingeridade koostamise tulemuste taga on õpilased, kes õpetajaskonna toega haridust omandavad ja oma teadmisi näitavad. Mis on aga selles koolis nii erilist, et ajastul, mil riik soosib riigikoolide püsima jäämist, on Suure-Jaani vald võtnud oma südameasjaks kohaliku  gümnaasiumi säilitamise?


F
oto: erakogu

 

Iga kooliõpilane, nii praegune kui ka nüüdseks vilistlase staatust omav, on kas teadlikult või enese teadmata, andnud oma suure panuse kooli kuvandi ja traditsioonide loomisel. Tänu aastakümneid tagasi käesolevas asutuses haridust omandanud inimestele omab gümnaasium pikaaegseid traditsioone, mis on alguse ning järjepidevuse saanud just läbi praeguseks lõpetanutele- vilistlastele. Kui õpilased uusi asju aastatega omaks ei võta, surevad need ajapikku välja. Tihtipeale on ka traditsioonid need, mis toovad ühe pere erinevad põlvkonnad just Suure-Jaani Gümnaasiumisse haridust omandama, kuid see pole kõik.

Elu on pidevas liikumises ning alatihti tehakse erinevaid muudatusi, millest osad on positiivse, teised negatiivse tulemiga. Vaatamata riigipoolsele suurele toele viia gümnaasiumihariduse omandamine riigikoolide põhiseks, on Suure-Jaani Gümnaasium jäänud püsima. Vallaametnikud on seisukohal, et noortel peab olema võimalus omandada ka gümnaasiumiharidust kodukohas, kus on seda juba aastakümneid tehtud. Valla poolt on ellu viidud vallasisene haridusreform, mille tulemusel lahutati gümnaasium ja põhikool eraldiseisvateks. Selle tulemusel on toimunud mitmesuguseid uuendusi, mis on mõjunud gümnaasiumi õpilaste arvule positiivselt.

img_2728

Suure-Jaani Gümnaasium pakub võimalust omandada üldkeskharidust lisaks tavapärastele õppesuundadele ka spordi õppesuunas. Pea kõigis koolides valikus olevale sotsiaal õppesuunale on Suure-Jaani Gümnaasiumis valikus ka spordisuund, kus on võimalik spetsialiseeruda omakorda kolmele spordialale: jalgpall, maadlus, kergejõustik. Spordisuuna õpilastele on loodud endise Tääksi Põhikooli ruumidesse ühiselamu, kus neil on võimalik õppeperioodi vältel elada. Lähemalt tuleb tutvustamisele spordisuuna kergejõustiku eriala ning selle esimene lend. Õpilased, üks kohalik ning teine kaugemalt, annavad aimu miks otsustati käesoleva kooli kasuks, kuidas nad on õppekorraldusega rahul ning kas tagantjärgi kahetsetakse oma valikut.

Kohalikud kaugele kooli ei tõtta

Reno Toobal on põline Suure-Jaani noor, kes sarnaselt oma perele on omandanud oma haridust algusest peale Suure-Jaanis, olles Suure-Jaani Kooli II lennu vilistlane. Praegu omandab kergejõustiklasest noormees haridust Suure-Jaani Gümnaasiumi spordisuuna kergejõustiku erialal ning lööb aktiivselt kaasa noorkotkaste tegemistes.

img_2778

Valiku langetamisel rääkis käesoleva kooli kasuks asutuse ligidus ning sõpruskonna siin paiknemine. Suure linnakooli asemel kodukohta õppima jäämise poolt pani otsustama kohaliku treeneri professionaalsus ja treeningmeetodid.
img_2757

Uurides Toobalilt kuidas on rahul kooli õppekorralduse ning võimalustega, vastab noormees järgnevalt: „Kui aus olla, siis võiks ju alati rohkem ja paremini!“ Kõige suuremat pahameelt tekitab temas kooli sööklast kandikute kaotamise uuendus, mille tagajärjel ei ole võimalik enam söögitaldrikut koos kõige vajaminevaga kandikule asetada ning lauda liikuda, vaid kõik tuleb käe otsas tassida.

img_2742

Üldiselt pole Reno oma koolivalikut kahetsenud, kuid viimase aja kummalised uuendused on pannud selle peale mõtlema. Sellest hoolimata soovitab ta tulevastel põhikoolilõpetajatel valida õpinguteks just Suure-Jaani Gümnaasium. 

img_2779

„On olemas spordisuund, kus saab valida jalgpalli, maadluse ja kergejõustiku erialade vahel. Lisaks on treenerid ja treeningvõimalused väga head,“ arvab Toobal.

Linnast maakooli õppima

Ragne Randmäe on Viljandist pärit noor neiu, kes omandas põhikoolihariduse Viljandi Jakobsoni Koolis. Igapäevaselt tegeleb ta kergejõustikuga, kus tema põhiala on keskmaa jooks, kuid sellest hoolimata harrastab meelsasti ka kaugushüpet, tõkkejooksu ning sprindi distantsiga jookse.

img_2747

Tee Suure-Jaani Gümnaasiumisse leidis Ragne tänu Sakalas ilmunud artiklile, kus tutvustati spordisuunda. Sooviga omandada haridust just spordisuunas, tundus see hea variandina, kuna suurematesse spordikoolidesse polnud neiul just kõige suuremat soovi minna.

img_2731

Esimesed kuus kuud uues linnas ja koolis on möödunud kiirelt, mille järel on paslik uurida muljeid. „Olen õppekorraldusega väga rahul. Poleks arvanud, et nii väikeses kohas võib olla nii hea korraldusega spordisuund,“ muljetab Randmäe. „Ma ei ole kooli valikut kahetsenud, sest seni on kõik olnud suurepärane,“ lisab ta. 

img_2773


Ragne soovitab kohe kindlasti praegustel põhikoolilõpetajatel langetada valik just Suure-Jaani Gümnaasiumi kasuks. „Eriti just spordisuuna, sest ise õpin selles suunas. Õppekorraldus on hea, treenerid ja võimalused on väga head ning ka õpilased on sõbralikud,“ võtab Randmäe jutuajamise kokku.

 

Fotografeeris ja intervjueeris,

Magnus Liir
68. lennu abiturient

Sarnased artiklid

  • Artiklid puuduvad