Aasta suurim pidupäev- Vabariigi aastapäev

veebruar 24, 2016 in meie kool

Täna täitus Eesti Vabariigil 98 aastat iseseisvumisest.
Päev on äärmiselt tähtis ning suurejooneline, kulmineerudes paljude aktuste, paraadide ja vastuvõttudega.

Suure-Jaani Gümnaasiumis alustati tähtpäeva meelespidamisega juba esmaspäeval, kui 22. veebruaril peeti Vabariigi aastapäeva puhul 9.-12. klasside kõnevõistlus. Sellel aastal kirjutasid õpilased kõnesid teemal „Väärtustades vana ja hinnates uut”. Kõik 10 osalejat said hakkama väga heade kõnedega, mis muutis žüriil otsuse langetamise eriliselt raskeks. Kõnedes toodi välja isiklikke seoseid läbi vanemate ja vanavanemate. Meid kõiki puudutanud keerulisi ja raskeid aegu, mil oli meie rahvas võõrvõimu all. Kuidas võideldi välja oma riik ning milline on olukord praeguses maailmas, kui paljuski sõltutakse nutiseadmetest.

Žürii otsustas sellel aastal parimaks kõnepidajaks kuulutada 12. klassi noormehe Hendrik Ebberi. Hendriku kõne puudutas peaaegu kõiki, olenemata nende vanusest ning konkreetsest taustast. Võiduga kaasnevalt sai Hendrik omale vastutusrikka ülesande ning tal paluti oma kõne taasesitada. Seda koguni kahel korral- Suure-Jaani Kooli ja Gümnaasiumi ühisaktusel kogu koolipere ees ning Suure-Jaani valla aktusel vallarahvale.

Foto: Erakogu

Eraldi toodi, lisaks võitjale, välja kaks teistest natukene tublimat kõnepidajat. Põhikooliõpilaste seast toodi esile 9. klassi õpilane Inessa Saarits, kellel paluti oma kõne koolipere aktusel ette kanda.
Võib koguni öelda, et abituriendid tegid käesoleval aastal kõnevõistlusel puhta töö- eripreemia heade ja omanäoliste võrdluste eest omistati 12. klassi tütarlapsele Kristiina Kipperile.

Mõlemad Suure-Jaani koolimajas olevad õppeasutused tähistasid Vabariigi aastapäeva ühise aktusega 23. veebruaril. Aktuse avas ning seda viis läbi huvijuht Siivi Tõnuri. Vallavalitsuse nimel edastas oma soovid vallavanem Tõnu Aavasalu. Algklassiõpilasi autasustas ilukirjavõistluse puhul õppejuht Mari Kase ning koolidirektoritest andis oma mõtted edasi gümnaasiumi direktor Evald Sepp. Oma kõnevõistluse võidukõne esitas abiturient Hendrik Ebber ning põhikooliõpilaste poolt olid ette valmistatud mitmesugused tantsulised ja laululised esinemised. Gümnaasiumiõpilastest esinesid aktusel riigikaitse ainetunni raames 11. klassi noored, kes demonstreerisid õpitut ning esitasid laulu.

Foto: Erakogu

Tähtpäeva lähenedes mastaap aina kasvas ning Vabariigi aastapäeva tähistamine lõppes 24. veebruaril Lembitu ausamba juures toimunud Suure-Jaani vallarahva aktusega. Oma suure panuse aktuse õnnestumisse andsid kõige nooremad ja kõige vanemad. Esimeste klasside õpilased esitasid luuletuse ning asetasid abiturientide abiga Lembitu monumendile küünlad. Abiturientidest noormehed avaldasid meie piirkonnas Vabadussõjas langenutele austust, lugedes ette kõigi nende vaprate meeste nimed, kes aitasid kaasa Eesti Vabariigi tekkimisele, andes selle eest oma elu.

Foto: Kristi Sääsk

Vallavolikogu esindaja, kirikuõpetaja ning gümnaasiumi direktori kõrval pidas oma võidukõne lõpuklassi noormees Hendrik Ebber. Taaskord suutis ta järjekordsel aktusel panna osalejad mõtlema selle üle, mis meil on olnud ning mis on praegu.
Kõigil soovijatel on võimalik tutvuda Hendriku kõnega Suure-Jaani valla ajalehes „Leole“, mis uue kuu alguses ilmub.

Soovime „Sõnumite“ ajalehetoimetusega kõigile imelist Vabariigi aastapäeva!

Magnus Liir
12. klass

Sarnased artiklid

  • Artiklid puuduvad